Ansatte i ambulansen og ledelsen i møter:

Delta har tro på store endringer i Vesterålen med flere ansatte og raskere responstid

– Vi har hatt et positivt møte med direktøren i Nordlandssykehuset, og det kan bli store endringer i Vesterålen. Vi håper endringer vil gi flere ansatte i ambulansetjenesten og at det skal gi raskere utrykninger i Vesterålen.

Omlegging av ambulansen i Vesterålen vil kunne gi kortere utrykningstid, fra ti til tre minutter, dersom personellet i stedet for hjemmevakt kan være på stasjonene hele døgnet.  

Pluss

Det sier seniorrådgiver Eigil Horsdal i fagforeningen Delta til Vol, etter at organisasjonen har vært i møte med administrerende direktør Paul Martin Strand i Nordlandssykehuset om situasjonen for ambulansetjenesten i Vesterålen.