Planlegger modernisering og utvidelse av fabrikken

Som en følge av at Nordlaks fikk tilsagn på utviklingstillatelsene til de to Havfarmene, utvides nå kaianlegget ved fabrikken på Børøya. Dette som en del av et større prosjekt med modernisering og utvidelse av fabrikken.

Der den gamle kaien ved Nordlaks lå, skal det fylles ut i forbindelse med en planlagt utvidelse av fabrikken på Børøya.  Foto: Per Eivind Knudsen

Pluss

– Nordlaks startet å planlegge for utvidelse av fabrikken på Børøya samtidig som det ble klart at vi fikk tilsagn om utviklingstillatelser for å bygge to Havfarmer. 21 utviklingstillatelser representerer et stort løft for hele verdikjeden i Nordlaks, helt fra settefiskproduksjon til salg av produkter til kunder, sier Lars Fredrik Martinussen, kommunikasjonssjef i Nordlaks til VOL.