Vil bygge nytt administrasjonsbygg på 735 kvadratmeter her

Bulldozer Maskinlag Eiendom AS, eiendomsselskapet i Bulldozer Maskinlag-konsernet, har søkt Sortland kommune om rammetillatelse til å bygge nytt administrasjonsbygg på 735 kvadratmeter.
Pluss

Bulldozer ønsker å bygge det nye administrasjonsbygget bak administrasjonsbygget de har i dag, som ligger i industrifeltet på Sortland. Bulldozer Maskinlag-konsernet omsatte i 2018 for nær 200 millioner kroner, og fikk et overskudd på 3,2 millioner kroner.