Stor debatt omkring varaordførerens frikjøp, men frikjøpet økes til 50 prosent

Etter en omfattende debatt omkring hvorvidt varaordførerens frikjøp i Sortland skulle økes fra 20 til 50 prosent, vedtok flertallet i kommunestyret at frikjøpet skal økes.

Posisjonen fikk flertall i kommunestyret for at varaordførerens frikjøp skal økes fra 20 prosent til 50 prosent.   Foto: Ann-Julie Nordgaard Nesmoen

Pluss

Både i forkant av at saken skulle behandles i kommunestyret og under selve behandlingen, var det klart at posisjonen og opposisjonen var meget uenig om hvorvidt behovet for økt frikjøp var der.