– Vi måtte arbeide fra vi var en neve stor

Rikard Rikardsen er et tidsvitne, som med sine 95 år spenner over to århundrer. Et liv fylt av hverdag og nære begivenheter, midt i en tid preget av radikale endringer. Han har sett et samfunn vokse fram, utvikle seg, for så å avvikles.

gjengrodde stier: En gang var det masser av liv her, en stor familie drev bruk, det var gårdsvirksomheter på alle nabotomtene. De var nybyggere og bygget opp gårder på myrlandet. Nå er virksomhetene forbi og vegetasjonen gror vilt. foto: tord vikens 

Pluss

Han har utsikt mot Risøyhamnbrua, og husker godt en tid uten den. Herfra følger han en utvikling han ikke lenger er en aktiv del av, men som han selv var med på å legge grunnstenene til.