Th. Benjaminsen satser tungt på grønn havn med 22-åring som prosjektansvarlig

Th. Benjaminsen i Risøyhamn har søkt midler fra Samskap til forprosjekt om å utvikle grønn havn. Som prosjektansvarlig står Johannes Benjaminsen på 22 år: – Viktig å ikke bli for komfortabel, uttaler han.

Grønn havn i Risøyhamn: Her utvikles havneprosjektet som hadde en såkalt tømmerkai som utgangspunkt, men som nå involvere nærings- og eiendomsutvikling på flere plan. Tanken bak grønn havn er å kunne betjene fremtidige miljøkrav som blant annet en mer miljøvennlig skipsflåte vil stille. foto: Tord VIKEN 

Pluss

Th. Benjaminsen har allerede gjennomført et forstudie med støtte fra Samskap for å se på mulighetene for å utvikle grønn havn i Risøyhamn, og definere hva det kan være. I søknaden om forprosjekt tar de dette videre for å komme nærmere realisering.