Stort press på næringsarealer i Øksnes

Avtroppende havnestyre i Øksnes påpeker i en oppfordring til det nye kommunestyret at det er stort press på tilgjengelige næringsarealer i kommunen.

Innseilinga til Myre havn.  Foto: Tommy Hansen

Pluss

Avgående havnestyre i Øksnes har valgt å komme med en uttalelse og oppfordring overfor Øksnes kommunestyre.