Mener at Benfra AS kan ha fraktet inn forurensede masser selv

Sortland kommune avviser atter en gang at Frantzen Eiendom Sortland AS (FESAS/Benfra AS) har rett til erstatning på grunn av forurensede masser ved en eiendom ved Ånstadsjøen i Sortland kommune. De mener at det ikke kan utelukkes at Benfra selv har fraktet forurensede masser inn på eiendommen.

Kommuneadvokat Knut Erik Marthinussen Harjang skriver i brevet at kommunen finner det mest sannsynlig at det har vært utskiftning og tilførsel av masser på hele tomten. Dette innebærer etter kommunens syn at det har vært drift på eiendommen som medfører risiko for forurensning i grunnen, og at funnene av forurensning ikke behøver å stamme fra tankanlegget tilhørende Statoil.   Foto: Marius Birkeland

Pluss

Knut Erik Marthinussen Harjang, kommuneadvokat i Sortland, skriver i sitt svar til advokat Frank Steiro, som representerer FESAS og Benfra AS, at kommunen fastholder at FESAS har reklamert for sent. Kommunen mener heller ikke at de har opptrådt uaktsomt ved å opplyse i kontrakten om at det ble foretatt grunnundersøkelse i forbindelse med at kommunen overtok tomten fra Statoil i 1995.