Hadsel kommune:

Bekymret for vintervedlikehold på Melbu og Stokmarknes

Hadsel har sendt en bekymringsmelding til Alf Brekken & Sønner AS på Stokmarknes, der kommunen ber om dokumentasjon knyttet til vintervedlikehold på Melbu og Stokmarknes.

  Foto: Marius Birkeland

Pluss

Kommunens brev til entreprenøren er datert 3. oktober i år. Kommunen har satt svarfrist til fredag 25. oktober i år.