Skyhøyt sykefravær i Vesterålen

Fire av fem vesterålskommuner har høyere sykefravær enn landsgjennomsnittet og fylkesgjennomsnittet.

  Foto: Scanpix

Pluss

Bare Andøy liggere lavere.