Stort vedlikeholdsetterslep på kirkebygg i Øksnes

Kirkevergen i Øksnes sier at vedlikeholdsetterslepet er stort. Ikke minst ser man behov for maling på flere kirkebygg, noe Øksnes har brukt lite penger på de siste årene.

Vedlikeholdsetterslepet på kirkebygg i Øksnes er stort. Her er Langenes kirke på Stø. 

Pluss

Det er gjennom et innspill i forkant av administrasjonens sluttbehandling av budsjettforslaget for 2020 at kirkeverge Tore Christiansen blant annet påpeker et stort behov for vedlikehold av kirkebyggene.