19 krav på totalt 866.000 kroner til boet til Invest Service

Invest Service drev Mix-kiosken i Skibsgården. Totalt er nå 19 krav fremmet etter selskapets konkurs.

  Foto: ff

Pluss

Selskapet har begjært oppbud, går det frem av en melding på Brønnøysundregisteret.