Har spart mye skatt på å slå sammen selskap

Oppdretts- og fiskerifamiliene Berg (Nordlaks) og Holmøy har de siste årene gjennomført flere fusjoner i sine selskap og opprettet nye selskap. Som en følge av dette har de betalt mindre formueskatt enn de ville gjort hvis de ikke hadde fusjonert. Nå vil regjeringen tette igjen denne muligheten for å spare formueskatt.

Administrerende direktør i Holmøy, Knut Roald Holmøy (t.v) og Nordlaks-gründer Inge Berg (t.h).   Foto: Arkivfoto

Pluss

Både Nordlaks og Holmøy har de siste årene opprettet nye selskap som er slått sammen med (fusjonert) med gamle selskap. Begge sier at transaksjonene ikke er gjennomført for å spare skatt, men for å tilrettelegge for generasjonsskifte.