Foreslår å legge ned VG1 restaurant og matfag i både Hadsel og Øksnes:

– Vi er rimelig frustrerte. For reiselivssatsinga i regionen er dette katastrofalt

Innen restaurant og matfag står VG1 i fare for å bli nedlagt i Øksnes. Det er også snakk om å legge ned tilbudet ved Hadsel videregående skole.

Ivan Ellingsen er faglærer for restaurant og matfag ved Hadsel vgs, og er frustrert over fylkeskommunens nedleggingsforslag.  

Pluss

I år var det ikke igangsatt VG1-klasse på restaurant og matfag ved Hadsel videregående skole, på grunn av for lite elever. Nå er linja foreslått nedlagt, og også VG1 restaurant og matfag på Myre står i fare for å miste tilbudet.