Justisministeren svarer om Bankplassen asylmottak:

Mottak må legges ned

Sissa Grøtan har på vegne av mange sendt brev vil justisminister Jøran Kallmyr (Frp) angående nedleggelsen av Bankplassen asylmottak i Hadsel. Ministeren svarer at antallet asylsøkere er rekordlavt og at UDI har overkapasitet i mottakssystemet. Derfor må Bankplassen legges ned.

Med alleen som kulisse sto det både to og tre kjeder i ring rundt Bankplassen for å vise deres støtte til asylsøkerne på Melbu.  Foto: Thor-Ivar Guldberg

Pluss

Grøtans brev til justisministeren var en klar protest mot avvikling av Bankplassen mottak. Brevet ble støttet av kirken og flere kristelige organisasjoner. Vedlagt brevet var også støtteerklæringer fra Røde Kors, fotballgruppa på Melbu, barnehagen Sjøstjerna samt underskriftene som var samlet inn