Bred enighet om å stoppe nedleggelse av fiskerifaglinjer

– Et tilbakeskritt med tanke på å tenke utdanning og rekruttering

Det er bred enighet i fiskerikommunen Øksnes at det er viktig å stoppe nedleggelsen av studietilbud. Ordfører John Danielsen (Sp) sier at å legge ned fulle klasser vil være et tilbakeskritt i forhold til å tenke utdanning og rekruttering til yrket. Sjømat Norge støtter Øksnes i sitt syn.

Sortland videregående skole avd. Øksnes.  Foto: Tommy Hansen

Pluss

VOL skrev nylig om faglærer for fiske og fangst-studiet, Jan Roger Knudsen ved Sortland videregående skole avd. Øksnes, som tordnet etter nyheten om at studietilbudet står i fare for å legges ned.