Statens vegvesen:

Aksepterer ikke Sortland kommunes løsningsforslag for Strandskogjordet

Sortland kommune ønsker å beholde dagens kryssløsning ved Strandskogjordet sør for Sortland sentrum. Denne løsningen ønsker derimot ikke Statens vegvesen.

Sortland kommune ønsker å beholde krysset ved Steiroveien (til høyre i bildet) som et X-kryss.  Foto: Ann-Julie Nordgaard Nesmoen

Pluss

– Statens vegvesen kan ikke akseptere løsningsforslaget. Adkomst sør for Strandskog næringsområde vil, som tidligere omtalt i dialog med Sortland kommune, kunne aksepteres, og endelig utforming tas som en del av planprosessen, skriver vegvesenet i sitt svar på drøftingsnotatet til kommunen.