Miljøarbeidertjenesten i Hadsel sprenger overtidsgrensa

Ansatte i miljøarbeidertjenesten i Hadsel har oversteget grensa for overtidsarbeid på 200 timer per år. Kommunedirektør Ola Morten Teigen orienterte formannskapet torsdag.
Pluss

Ifølge Teigen er der ansatte som både har oversteget 200-timersgrensa og som ligger nær denne. Der er imidlertid ikke dokumentert tilfeller over den maksimale grensa på 400 timer overtid.