«Overliggerne» kan koste Andøy kommune to millioner ekstra i år

Så langt i år har utskriftsklare pasienter fra sykehuset kostet 1.694.160 millioner kroner. Enhetsleder Aud Sellevold anslår at det fort kan koste minst to millioner ved årets slutt.

Enhetsleder Aud Sellevold viser fram skissen på det nye sykehjemmet på Åse. På grunn av tilskuddsordninger måtte Andøy kommune bygge sykehjem før omsorgsboliger. Derfor forventes det at det går ytterligere minst fire år før de kommer à jour med omsorgstrappa. begge foto: mette-helene berger amundsen 

Pluss

Statistikken over utskriftsklare pasienter har fortsatt å stige etter at Andøyposten skrev om saken i mars. Den gangen ba medisinsk avdeling ved Nordlandssykehuset om et møte med Andøy kommune for å drøfte hvordan man kunne løse den alarmerende veksten.