Disse kjøpte og solgte eiendom på Sortland i oktober

Pluss

Åsanveien 19 (Gnr 41, bnr 69) er solgt for kr 1.800.000 fra Ingvild Annie Børvik og Tom Christian Dalhaug til Frank Øyvind Dalhaug (31.10.2019)
Salget omfatter også Gnr 41, bnr 202

Vikveien 137
(Gnr 21, bnr 65) er overdratt fra Hanna Jørgine Sørvoll til Jøran Sørvoll og Karl-Martin Sørvoll (31.10.2019)

Andel av Vikveien 137 (Gnr 21, bnr 65) er overdratt fra Jøran Sørvoll til Beate Sørvoll og Morten Andre Sørvoll (31.10.2019)

Vikveien 137 (Gnr 21, bnr 65) er solgt for kr 1.250.000 fra Beate Sørvoll, Karl-Martin Sørvoll og Morten Andre Sørvoll til Markus Stoltz Sørvoll (31.10.2019)

Bremnesveien 318
(Gnr 23, bnr 16) er solgt for kr 800.000 fra Marit Edvardsen Løvik til Eirin Edvardsen (31.10.2019)

Vesterålsgata 99 E
(Gnr 15, bnr 245, seksjon 5) er overdratt fra Eldbjørg P Jennie Nilsen til Ingunn Stine Nilssen, Sean Espen Krana Nilsen, Trond Einar Nilssen, Vibeke Andreassen og Viktor Nilssen (29.10.2019)

Vesterålsgata 99 E (Gnr 15, bnr 245, seksjon 5) er solgt for kr 2.225.000 fra Ingunn Stine Nilssen, Sean Espen Krana Nilsen, Trond Einar Nilssen, Vibeke Andreassen og Viktor Nilssen til Gunnar Kvernø og Hilde Skarding Kvernø (29.10.2019)

Andel av Austerlandet 199 (Gnr 67, bnr 1) er overdratt fra Malin Pihlstrøm til Gerhard Erling Osvoll (28.10.2019)
Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 69, bnr 4

Finnstøa 9 (Gnr 8, bnr 118) er solgt for kr 1.800.000 fra Lise Rasmussen Bygdnes til Tor Arne Bygdnes Johansen (28.10.2019)

Elvenesveien 38
(Gnr 14, bnr 378) er overdratt for kr 200.000 fra Persa Invest As til Martin Pedersen (28.10.2019)

Lykkentreff Borettslag
andelsnr 21 er overdratt for kr 293.000 fra Beate Sørvoll og Morten Andre Sørvoll til Sortland Boligstiftelse (25.10.2019)

Nedre Ånstad vei 111
(Gnr 16, bnr 48) er solgt for kr 3.100.000 fra Christina S Svendsen og Ståle Martin Svendsen til Charlotte Lund og Tom Ivar Karoliussen (24.10.2019)

Hålogalandsveien 2 B
(Gnr 15, bnr 490) er overdratt fra Randi Margarethe Flaaten til Odd Roger Flaaten og Ronny Grindstein (24.10.2019)

Hålogalandsveien 2 B (Gnr 15, bnr 490) er solgt for kr 2.320.000 fra Odd Roger Flaaten og Ronny Grindstein til Ingeborg J Teistevoll og Ken Halvard Teistevoll (24.10.2019)

Selnessvingen 15 (Gnr 15, bnr 2043, seksjon 2)
er solgt for kr 2.200.000 fra Jorunn Hansine Åsvang til Harald Rakløv Hesten (24.10.2019)

Sortland Brygge Borettslag andelsnr 210
er solgt for kr 2.900.000 fra Stein K M Stephansen til Ulf Ovik og Wenche Tingvoll Ovik (23.10.2019)

Bakkelia 78
(Gnr 15, bnr 2126) er solgt for kr 4.250.000 fra Haakon Falch Jakobsen og Veslemøy Sandvik til Erlend Hagen og Malin Knudsen (23.10.2019)

Gnr 39, bnr 131
er solgt for kr 450.000 fra Knut Pedersen til Lillian Johanne Henriksen (23.10.2019)

Andel av Heiveien 5 (Gnr 15, bnr 521) er overdratt for kr 2.100.000 fra Knut Are Ellingsen til Kate Rødsjøsæter (22.10.2019)
Salget omfatter også andel av Gnr 15, bnr 662

Gnr 4, bnr 388
er solgt for kr 200.000 fra Terje Wilhelm Ellingsen til Erling Alfons Antonsen og Jorunn Marie Antonsen (21.10.2019)

Andel av Djupfjordbotn 337 (Gnr 7, bnr 13) er overdratt for kr 260.000 fra Gunnar Bernt Steiro og Karin Turid Hov til Astrid Helene Steiro (21.10.2019)

Sigerfjordveien 290
(Gnr 4, bnr 146) er solgt for kr 2.350.000 fra Kyrre Ernst Iversen og Peggy-Alise Allertsen til Magnus Grønvall Henriksen (18.10.2019)

Elvebakken 30 D
(Gnr 14, bnr 386, seksjon 7) er solgt for kr 2.490.000 fra John Sverre Løvaas til Malin Håvardsen Johansen (18.10.2019)

Gnr 4, bnr 337
er overdratt fra Sigurd Kibsgård til Gunhild Kibsgård (17.10.2019)

Parkveien Borettslag andelsnr 23
er solgt for kr 570.000 fra Gerd Hansen Skottnes til Annbjørg Lind-Ingvaldsen (15.10.2019)

Sigerfjordveien 369
(Gnr 4, bnr 281) er solgt for kr 3.900.000 fra Birgit Margrete Eide til Andreas Lund Olsen og Cecilie Viktoria Strand (15.10.2019)

Rødmyrveien 10 A
(Gnr 1, bnr 434) er solgt for kr 3.470.000 fra Kanstad Trelast As til Linn Ellinor Olsen og Ole Jørgen Dahl Moe (15.10.2019)

Polljordveien 123 (Gnr 30, bnr 126) er solgt for kr 250.000 fra Heidi Pilskog til Eva Bjerkaas Larsen (10.10.2019)

Elvebakken 80
(Gnr 14, bnr 340) er solgt for kr 4.600.000 fra Hans Olav Søberg til Truls Hansen Bang og Viktoria Emily Rasmussen (10.10.2019)

Andel av Gnr 62, bnr 17 er overdratt fra Lillian I Thunberg til Odd Arne Thunberg, Roald Ivar Thunberg og Wenche Annie T Kranenburg (09.10.2019)

Gnr 62, bnr 17 er overdratt fra Annie Klausen, Edith Oliva Tømmerås, Evensen Jan, Ivar Inge Finnsether, Knut Inge Evensen, Odd Arne Thunberg, Roald Ivar Thunberg, Tor-Martin Evensen og Wenche Annie T Kranenburg til Linda Finnsether Søfting (09.10.2019)

Sortland Brygge Borettslag andelsnr 207
er solgt for kr 2.600.000 fra Randi Hennie Frivåg til Elias Paulsen (07.10.2019)

Karles vei 10 B
(Gnr 15, bnr 265, seksjon 2) er solgt for kr 3.275.000 fra Annie Bjørnstad og Trond Einarsen til Victoria Nordmo Svendsen (07.10.2019)

Lilandveien 65 A
(Gnr 29, bnr 318) er solgt for kr 4.400.000 fra Marit Klaussen og Sture Raymond Isaksen til Birgith Knutsen og Kent Kvitberg (07.10.2019)

Bergveien 13 (Gnr 18, bnr 108) er solgt for kr 2.700.000 fra Bjørn Hugo Larsen til Anna Fagerjord Jørgensen og Kenneth Hansen (04.10.2019)

Andel av Sjøgata 56 (Gnr 15, bnr 2211, seksjon 10) er overdratt fra Gerda Birgitte Ovik til Bjørn Lars Magne Ovik (04.10.2019)

Grindhaugveien 30 (Gnr 8, bnr 155) er overdratt for kr 1 fra Astrid Jørgensen, Halvard Eivind Jørgensen, Oddvar Anton Larsen og Synnøve Jørgensen til Mette Larsen (04.10.2019)

Seljeveien 29 B
(Gnr 15, bnr 2023, seksjon 2) er solgt for kr 2.580.000 fra Annbjørg Lind-Ingvaldsen og Verner Ingvaldsen til Tor Simonsen Ellefsen (04.10.2019)

Elvebakken 81 A
(Gnr 14, bnr 365) er solgt for kr 2.220.000 fra Dana Ali Karim til Ruben Walle Hammer (04.10.2019)

Sjøgata 54 (Gnr 15, bnr 2204, seksjon 2) er overdratt fra Nils Ivar Abelseth til Bernt Petter Abelseth, Nils Magne Abelseth og Torill K Monsen-Abelseth (04.10.2019)

Sjøgata 54
(Gnr 15, bnr 2204, seksjon 2) er solgt for kr 2.850.000 fra Bernt Petter Abelseth, Nils Magne Abelseth og Torill K Monsen-Abelseth til Sylvi Helene Klaussen (04.10.2019)

Andel av Eidsfjordveien 123 A (Gnr 40, bnr 20) er overdratt fra Christina Lehto til Lars Eirik Pedersen (03.10.2019)

Andel av Åsveien 25 (Gnr 15, bnr 1458) er overdratt fra Frode Arne Johansen til Torhild Øksnes Johansen (02.10.2019)

Lilandveien 38
(Gnr 29, bnr 78) er overdratt fra Åshild Anna S Sørensen til Heidi Pilskog (02.10.2019)

Nygårdveien 8 (Gnr 41, bnr 152) er overdratt fra Helge Normann Johnsen til Nansy Johanne Johnsen (02.10.2019)

Eidsfjordveien 482
(Gnr 43, bnr 8) er overdratt fra Roald Martin Pedersen til Eva Gudrun Pedersen, Magne Roald Pedersen, Ragnar Martin Pedersen og Roar Ednar Pedersen (02.10.2019)

Elvebakken 81 B
(Gnr 14, bnr 351) er solgt for kr 2.350.000 fra Hans-Arne Lydersen til Øyvind Ø Sivertsen (02.10.2019)

Polljordveien 123 (Gnr 30, bnr 126) er overdratt fra Åshild Anna S Sørensen til Heidi Pilskog (02.10.2019)

Kong Øysteins vei 4
(Gnr 15, bnr 508) er overdratt fra Sverre Jensen til Kjartan Jensen (01.10.2019)

Oshaugveien 81
(Gnr 42, bnr 47) er solgt for kr 500.000 fra Irene J A Johannessen til Geir Ove Andersen, Jan Magne Johnsen, Line Andreassen og Rita Andreassen (01.10.2019)