Eiendomshandel i Øksnes i oktober

Pluss

Gnr 74, bnr 12 er overdratt fra Anne K Thoralfdotter Lind til Egil Andre Aas (25.10.2019)

Gnr 25, bnr 2 er solgt for kr 500.000 fra Berntsen Ulf C Øhman til Kursiv Invest As (24.10.2019)

Andel av Gnr 11
, bnr 4 er overdratt fra Erling Olav Hjellsand til Eirik Magne Elstad (18.10.2019)

Gnr 42, bnr 2 er solgt for kr 3.000.000 fra Anne Bergitte Borgos og Svend-Harald Borgos til Michael Lockert og Vårin Marie Lassesen (18.10.2019)

Henriettes vei 8
(Gnr 64, bnr 187) er solgt for kr 2.400.000 fra Tobias Renø Reinholdtsen til Andreas Renø Reinholdtsen (15.10.2019)

Andel av Øvergårdsveien 59 (Gnr 62, bnr 61) er overdratt fra Fredmund Olsen til Anne Lise Hatland og Linda Iren Kristiansen (14.10.2019)

Andel av Øvergårdsveien 59 (Gnr 62, bnr 61) er overdratt fra Linda Iren Kristiansen til Anne Lise Hatland (14.10.2019)

Andel av Gnr 63, bnr 14 er overdratt fra Edny Kristine Knutsen til Bengt Ove Kvarme og Tormod Kvarme (14.10.2019)

Gnr 50, bnr 18 er solgt for kr 850.000 fra Bjørgunn D Johnsen og Thor Gunnar Johnsen til Anita Knutsen og Tor Einar Eliassen (14.10.2019)

Andel av Gnr 66, bnr 10 er overdratt fra Jenny Karlsen til Brita Karlsen og Mona Karlsen (10.10.2019)
Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 66, bnr 13
Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 66, bnr 15

Tverrbakken 15 (Gnr 65, bnr 923) er solgt for kr 3.700.000 fra Lena Andersen Frantzen til Janne Lund Johansen og Tor Antonsen (04.10.2019)

Lundveien 3 A (Gnr 65, bnr 674) er solgt for kr 900.000 fra Øksnes Boligstiftelse til Multebærveien As (02.10.2019)

Gossenveien 25 (Gnr 64, bnr 98) er solgt for kr 3.900.000 fra Frode Gabrielsen og Veronica Gabrielsen til Benedikte Martinsen Åsen og Tom Martinsen Åsen (02.10.2019)
Salget omfatter også Gnr 64, bnr 340