Eidsfjord Sjøfarm AS:

Her skal de forskes på matfisk av laks

Nordland fylkeskommune har gitt Eidsfjord Sjøfarm AS en akvakulturtillatelse for matfiskproduksjon av laks til forskningsformål på lokaliteten Bremnesøya i Sortland kommune.

  Foto: Webatlas

Pluss

Det går fram av en tillatelse datert 24. oktober, der søknaden fra februar blir godkjent. Det er selskapets forskningstillatelse med benevnelse N-H-46 som kan brukes på lokaliteten.