Positiv til Andøya Spaceport

Andøy kommune innvilger dispensasjon fra kommuneplanens areadel for opparbeidelse av oppskytingsplattform i Børvågen og etablering av brakkerigg.

Andøya Spaceport. 

Pluss

Slik lyder innstillingen til formannskapet i Andøys behandling av søknaden om dispensasjon i morgen.