Det nye sykehjemmet kan bli forsinket

Det nye sykehjemmet i Andøy kan bli forsinket. Årsaken er at Byggmester Bengt Andersen AS i Alta har klaget på anbudsprosessen.

FORSINKET: Det nye formannskapet i Andøy hadde sitt første ordinære møte etter valget. Politikerne fikk informasjon om at det nye sykehjemmet på Åse kan bli forsinket på grunn av en rettslig tvist om tildelingen av byggekontrakt.  Foto: Jørn Aune

Pluss

Formannskapet i Andøy behandlet mandag rapporteringen om kommunens investeringsprosjekter. Høyres Matz Abrahamsen stilte spørsmål om fremdriften i en rekke større prosjekter, blant annet det nye sykehjemmet.