Sortland kommune:

Usikkerhet rundt bygging av demning på Storvatnet

Demningen til Storvatnet i Sortland blir ikke ferdig innen fristen. Nå vil NVE vurdere å gi tvangsmulkt.

Oversikt over dagens dam, fotografert sommeren 2018 (skjermdump fra rapport). 

Pluss

Sortland kommune har søkt Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om tillatelse til å senke vannstanden innenfor demningen på Storvatnet. Dette skal lette arbeidet med å bygge en ny demning, men dette blir ikke ferdig før fristen. Seksjonssjef Lars Grøttå i NVE sier til Vol at spørsmålet om tvangsmulkt er et spørsmål som NVE skal ta stilling til.