– Det er påvist forurensing ved samtlige prøvepunkt

Da Frantzen Eiendom Sortland AS kjøpte eiendommen i Ånstadsjøen av Sortland kommune i 2010, ble det i kontrakten opplyst om at det ikke var funnet forurensede masser under grunnundersøkelser. En rapport fra grunnundersøkelser gjort i 1994, viser derimot at dette ikke stemmer.

Eiendommen ved Ånstadsjøen ble lagt ut for salg tidligere i høst, og etter kort tid solgte Benfra AS den til Eirik Ingebrigtsen Sortland Maskin AS (Eiksenteret) og Glen Pedersen GP-Invest AS.  Foto: Ann-Julie Nordgaard Nesmoen

Pluss

Rapporten fra 1994 som, ifølge advokat Frank Steiro, har vært etterspurt i flere omganger, er nå kommet til overflaten. Den viser at opplysningen som Sortland kommune ga da de solgte eiendommen til Frantzen Eiendom Sortland AS, om at det ikke var funnet forurensede masser i 1994, ikke stemmer.