Mener det foreligger mangel, men at kravet er foreldet

I et brev til advokat Frank Steiro sier Sortland kommune seg enig i at det foreligger en mangel ved tomten i Ånstadsjøen som de i 2010 solgte til Frantzen Eiendom Sortland AS (FESAS). Til tross for dette fastholder kommunen at kravet fra FESAS er foreldet.

Kommuneadvokat i Sortland kommune, Knut Erik Marthinussen Harjang. Her i formannskapet i Sortland.  Foto: Arkivfoto/Ann-Julie Nordgaard Nesmoen

Pluss

Svarbrevet omhandler i stor grad rapporten fra grunnundersøkelsen gjennomført i 1994. FESAS/Benfra AS sin advokat Frank Steiro, har i flere brev opplyst at FESAS ved flere anledninger har etterspurt denne rapporten fra kommunen. I svarbrevet fra Sortland kommune, datert 4. november, opplyser kommuneadvokat Knut Erik Marthinussen Harjang at kommunen mottok rapporten fra Cirkle K Norge AS 9. oktober i år.