Sp-politiker med høyest formue i Andøy

Andøy har størst andel med politikere uten formue.

Jonni Solsvik, Knt Nordmo, Lill Pettesren 

Pluss

Hele 18 av 23 medlemmer står oppført med null i formue etter skatteoppgjøret for 2018.