Fremtidig hallstruktur i Sortland:

Ønsker å legge frem sak til politisk behandling i år

Torsdag skal kommunestyret behandle og vedta hvordan utredningen for fremtidig hallstruktur i Sortland kommune skal skje. Kommunedirektøren foreslår at det skal legges frem en sak for politisk behandling før året er omme.

Det er mange idrettslag som benytter seg av hallene som allerede er i Sortland, men de mener at dagens haller ikke oppfyller behovet.  Foto: Arkivfoto/Jenny Dahl Bakken

Pluss

Det fremkommer i saksfremlegget foran morgendagens kommunestyremøte.