Bestilte hasj til eget bruk – fikk en kilo

Da tiltalte gikk for å hente hasjen, fikk vedkommende en stor overraskelse. I stedet for 200 gram var det 1 kilo.
Pluss

Vesterålen tingrett trodde delvis på tiltaltes forklaring om at hun fikk mer enn forventet. Derimot var retten ikke i tvil om at tiltalte faktisk hadde mottatt en kilo hasj. Dommen fastslår at det er