Engelen sankt Gabriel fikk negativt svar

Fylkesmannen i Nordland har informert Engelen sankt Gabriel ortodokse kirke på Sortland om at menigheten ikke får statstilskudd for sine medlemmer.

Illustrasjonsfoto. 

Pluss

Underdirektør Tor Sande hos Fylkesmannen i Nordland skriver i sitt avslag til menigheten, som har postadresse på Myre i Øksnes, at de har mottatt søknaden. Fylkesmannen opplyser også om at menigheten har blitt informert om at regnskap og årsmelding må sendes innen 20. april.