– Alt vi trenger er bredere veiskuldre

Yrkessjåfør Edmund Johansen regner fylkesvei 82 mellom Maurnes og Risøyhamn som livsfarlig. Han utfordrer Statens vegvesen til å bygge ut veibredden med en halvmeter som et strakstiltak.

solgt: Edmund Johansen pe­ker på de brat­te vei­skuld­re­ne som gjør at bi­ler er solgt når for­hjulet hav­ner ut­for kan­ten. Han ser eks­emp­ler på ut­for­kjø­rin­ger på de sma­le vei­ene til sta­dig­het. Nå fore­slår han straks­til­tak for å gjø­re noe. foto: met­te-he­le­ne ber­ger amundsen 

Pluss

PostNord-sjåfør Edmund Johansen kjører daglig mellom Melbu og Andenes med varetransport på trailer. Han passerer stadig biler i grøfta på strekningen mellom Maurnes og Risøyhamn, et område han regner som livsfarlig.