Delitek AS med internasjonalt fokus på marin forsøpling

Norges Fiskarlag tar initiativ til utarbeidelse av en internasjonal standard for avfallshåndtering i fartøyer. Det er selskapet Delitek AS i Alsvåg glad for, og de er godt i gang med å utvikle løsninger på problemet.

Stian Rydningen har ansvaret for produkt- og bedriftsutvikling i Delitek, og viser her fram et par eksempler av selskapets avfallsbehandlingsutstyr til fartøyer.  Foto: Tommy Hansen

Pluss

Norges Fiskarlags leder Kjell Ingebrigtsen presenterte nylig initiativet i forbindelse med at næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) og fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik (FrP) inviterte norsk næringsliv for å diskutere bærekraftig bruk av havet.