Skolestruktursaken: Holder fast på nedleggelse av Holand skole og videreføring av bygdeskolene

Det har i flere år blitt jobbet for å finne en ny skolestruktur for Sortland kommune. Nå er saken endelig avgjort.
Pluss

Saken har vært mye omdiskutert og uenighetene har i stor grad dreid seg om hvorvidt bygdeskolene i kommunen skulle beholdes eller ikke. I juni ble det vedtatt at det skal bygges ny barneskole på Sortland, og at skolene i Sigerfjord, på Maurnes og strand videreføres.