Fraråder mer laks i merd ved Gisløy

Cermaq Norway har søkt om å øke mengden laks de kan ha i merd ved Gisløy i Øksnes. Dette fraråder Fiskeridirektoratet.

Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix 

Pluss

Cermaq søker om endring av areal og biomasse ved akvakulturlokalitet Gisløy S for matfisk av laks, ørret og regnbueørret i Øksnes kommune.