Kommuneplanens samfunnsdel:

Kommunen «glemte» å ta med reindrift i planprogrammet

Sortland «glemte» å ta med temaet reindrift da kommunen varslet oppstart av planarbeid og planprogram.

Flott vesterålsrein. Illustrasjonsfoto.  Foto: Marius Birkeland

Pluss

I en utveksling mellom Fylkesmannen i Troms og Finnmark, til Fylkesmannen i Nordland – som skal uttale seg om planen overfor Sortland kommune – mangler temaet reindrift i planprogrammet. Som kjent er det reindrift i Sortland kommune.