Hadde kjempevalg i høst:

Nå er han valgt inn i Høyres sentrale organer

Høyre-mann og Bø-ordfører Sture Pedersen er valgt inn i Høyres kommunalutvalg for perioden 2019 til 2021. Og det er han svært fornøyd med.

Bø-ordfører Sture Pedersen er valgt inn i Høyres kommuneutvalg, her fra valgdagen tidligere i høst.   Foto: Thor-Ivar Guldberg

Pluss

Høyres kommunalutvalg velges av partiets sentralstyre for to år av gangen, og skal være bindeleddet mellom lokalpolitikere, stortingsgruppen, regjeringen og Høyres Hovedorganisasjon. Det er en møteplass der Høyre utformer sin politikk på lokalt plan, og spiller inn sine innspill til sentrale organer i partiet. Utvalget bidrar også som en diskusjonspartner og referansegruppe for politikkutvikling.