Uklarheter om nytt skolebygg og parkering ved Måtind i Andøy

Det er uklart hva som skjer med det planlagte nybygget ved Andøy videregående skole (AVS) og parkeringsplassen ved Måtind. – Vi skal uansett sikre gode lokaler for romteknologi, sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll.

IKKE AVKLART: I august var fylkesrådsleder Tomas Norvoll i Andøy. Her er han sammen med Kjell-Are Johansen ved parkeringsplassen som brukes av mange som går tur til Måtind. Dette prosjektet, samt et nybygg ved Andøy videregående skole har ikke fått sin avklaring i budsjettforslaget for Nordland fylkeskommune. Norvoll sier at det jobbes videre med begge sakene.  Foto: Jørn Aune

Pluss

Norvoll var i Andøy i begynnelsen av august. Da møtte han, og Kjell-Are Johansen fra Andøy Arbeiderparti pressen på Bauktuva, der mange parkerer for å gå tur opp til Måtind.