Skal bygge laksetrapp i Nedre Blokkenelv:

– Vil være et fem til tiårs-prosjekt

Blokken grunneierlag har fått tillatelse fra Fylkesmannen i Nordland til å bygge fisketrapp i Nedre Blokkenelv i Sortland kommune.

Blokkenvassdraget sett fra luften.  Foto: Ann-Julie Nordgaard Nesmoen

Pluss

Dette skal gjøres for å bedre gyte- og oppvekstforholdene for laks, sjøørret og sjørøye i området.