Vedtak fra Arbeidstilsynet:

Må stanse asbesthåndtering

Arbeidstilsynet mener Andøy kommune ikke har alt på stell når det gjelder håndtering av asbest. Innen 20. desember må kommunen avklare hvordan man skal håndtere asbestholdige vannrør.

STANS: Arbeidstilsynet pålegger Andøy kommune å skaffe seg tillatelse til å arbeide med asbest, eller overlate reparasjon av asbestholdige vannrør til ekstern entreprenør med nødvendig godkjenning. 

Pluss

Arbeidstilsynet varslet 9. oktober i år at man ville gi kommunen pålegg om bedre informasjon til de ansatte om asbest og at kommunen manglet godkjenning til håndtering av asbest.