Kommunedirektør Ola Morten Teigen:

– Ønsker både åpen, ærlig debatt og fri meningsutveksling internt

– Dersom er det enkeltepisoder der jeg for enkelte fremstår autoritær og ikke «normalt ledende», håper jeg jo at folk sier det til meg, spesielt siden jeg jevnlig påminner om at jeg ønsker både åpen, ærlig debatt og fri meningsutveksling internt.

Kommunedirektør Ola Morten Teigen sier i et intervju med Vol at ingen har grunn til å frykte å komme på kant med ham om de sier sin ærlige mening til ham. 

Pluss

Det sier kommunedirektør Ola Morten Teigen på skriftlige spørsmål fra Vol, knyttet til Arbeidstilsynets henvendelse til Hadsel kommune, og informasjon som har tilflytt Vol om at det skal være intern uro blant enkelte medarbeidere i teknisk etat i Hadsel kommune.