Fylkesfiskarlaget om brudd på arbeidsmiljøloven:

– Vi er ikke tjent med at fiskerinæringen driver under slike forhold

De seneste dagene har det vært flere saker om brudd på arbeidsmiljøloven i fiskeindustrien. – Nordland Fylkes Fiskarlag tar avstand fra de forholdene som ulike statlige etater har avdekket vedrørende arbeidsforholdene i fiskeindustrien, sier Steinar Jonassen.

REAGERER: – Vi er ikke tjent med at fiskerinæringen driver under slike forhold, sier Steinar Jonassen i Nordland fylkes fiskarlag om arbeidsforholdene som er avdekket for utenlandske arbeidere ved fiskemottakene i Lofoten og Vesterålen.  Foto: Innsendt

Pluss

Tirsdag skrev Dagbladet om Arbeidstilsynets reaksjon mot Andenes fiskemottak. Der mener Arbeidstilsynet å ha avdekket en rekke brudd på arbeidsmiljøloven med lav betaling og lange arbeidsdager.