Det begynte med en bekymringsmelding:

Arbeidstilsynet undersøker mulige kritikkverdige arbeidsforhold på rådhuset

Arbeidstilsynet har iverksatt undersøkelser omkring mulige kritikkverdige arbeidsforhold ved teknisk etat i Hadsel rådhus. Ordfører Kurt Jenssen kjenner til at det skal ha vært uenighet om utlysning av stillingen som teknisk sjef. Hovedverneombud Heidi Nordgaard mener saken er så kompleks at det er behov for ekstern hjelp.

Hadsel rådhus. Arkivfoto  Foto: PEDERSEN HARALD

Pluss

– Arbeidstilsynet er informert om at arbeidsgiver er kjent med de forholdene som er meldt til oss, og at både vernetjenesten og fagforeningene har vært eller er involvert i saken. Slik Arbeidstilsynet forstår dreier denne saken seg om organisatoriske forhold i sektoren som gjør at ansatte opplever utfordringer i det psykososiale arbeidsmiljøet.