– Dette er som å skyte seg selv i foten

Rådmannen foreslår å legge ned Åse barnehage for å spare inn på kommuneøkonomien. Lokalbefolkningen frykter det vil gå ut over bolyst.

Sen­tral i byg­da: Åse bar­ne­ha­ge er en sen­tral del av lo­kal­sam­fun­net, for man­ge er nær­het til jobb, bar­ne­ha­ge, sko­le og hel­se­til­bud av­gjø­ren­de for valg av bo­sted. foto: tord vi­ken 

Pluss

I rådmannens forslag om kutt for å dekke inn 12,7 millioner kroner, som må spares inn i neste års kommunebudsjett, er omorganisering av barnehager i sør ett av forslagene. Før helga ble kuttforslagene presentert, og rådmann Kirsten Lehne Pedersen uttrykte klart at det var nedleggelse av Åse barnehage, som skulle gi de nødvendige besparelser.