Petter Hov Jacobsen med i «likestillings-utvalg»

– Har gitt mersmak og en følelse av plikt

Petter Hov Jacobsen (19) fra Sortland har i omtrent 15 måneder sittet i UngIDag-utvalget som har sett på blant annet utfordringer knyttet til kjønns tradisjonelle utdannings- og yrkesvalg. Arbeidet har både gitt mersmak for politisk arbeid, men også en følelse av plikt, sier han.

Petter Hov Jacobsen.  Foto: Thor-Wiggo Skille.

Pluss