Rektorskifte ved Jennestad Montessoriskole

I litt over to år har Vegar Hoel vært rektor ved Jennestad Montessoriskole. Han takker for ei fantastisk tid som sjef for en veldrevet og populær skole.

Rektor ved Jennestad Montessoriskole, Vegar Hoel.  Foto: Egen Facebook.

Jennestad Montessoriskole.  Foto: Geir Bjørn Nilsen

Pluss

Vegar Hoel inntok rektorstolen i august 2017 og har stortrivdes i rollen siden den gang, forteller han.

– Ja, det har vært ei fantastisk tid her, og om jeg ikke hadde fått tilbud om en ny og spennende jobb som oppvekstsjef i Ål kommune, så hadde det på ingen måte vært trist å fortsette som rektor. Nå er det noen andre som blir så heldig å få overta jobben, forteller Hoel.

Han sier videre at barn fra hele kommunen søker seg til skolen, og han roser personellet, skolestyret og et meget aktivt og viktig FAU.

Godt lagarbeid

– Skolestyret backer godt opp om driften og FAU er både aktiv og en viktig brikke i det hele. Man må tenke på at en Montessoriskole ikke er drevet eller organisert lik en kommunal skole, påpeker Hoel.

Med dette mener han blant annet at ved Jennestad Montessoriskole eksisterer det ikke avdelinger for regnskap eller administrasjon, og mye av det daglige arbeidet faller på rektoren og hans stab.

– Hvilke egenskaper bør en god Montessori-rektor inneha, mener du?

– Det er fint om vedkommende har erfaring fra skole, og gjerne som lærer. Dersom han eller hun har Montessori-utdanning i tillegg, er det positivt. Videre er stor arbeidskapasitet og handlekraft gode egenskaper, påpeker han.

God rekruttering

Jennestad Montessoriskole har i dag 50 elever. Til neste år står ni nye førsteklassinger på oversikten til rektoren.

– Det er meget god rekruttering til skolen i bygda, fastholder Hoel.

Avslutningsvis velger rektoren å gi enda mer skryt til personalet ved skolen.

– Det serveres fersk mat og brød, inkludert havregrøt, til frokost hver dag, der alle elevene og lærerne samles til et hyggelig måltid og en god start på dagen. Et slikt tilbud i tillegg til det faktum at vi er en uteskole gjør at både elevene og de ansatte trives. Som sagt har jeg hatt ei fantastisk tid her og jeg ønsker den nye rektoren lykke til i jobben ved denne flotte skolen, avrunder rektor Vegar Hoel, som 1. mars til neste år er i gang i ny jobb.


Jennestad Montessoriskole har blitt et økonomisk «mønsterbruk»:

– Kjøper det vi trenger, og pusser opp uten lån

Jennestad Montessoriskole har skaffet seg økonomisk handlefrihet bare i løpet av tre år.