Foreldre søkte om gratis skoleskyss:

Skoleveien er ikke farlig nok – viser til Trygg Trafikk

Elever ved en skole i Sortland kommune må fortsatt gå til og fra skolen, på tross av at foreldrene mener at skoleveien er farlig. Skolen viser til argumentasjon fra Trygg Trafikk for å gi avslag om skoleskyss.

Illustrasjonsfoto.  Foto: Frank May / NTB scanpix

Pluss

Foreldrene til eleven søkte i mars Sortland kommune om gratis skoleskyss på grunn av særlig farlig skolevei, for en strekning som er under fire kilometer lang mellom hjem og skole. Dette er grensen for å få normal skoleskyss, som eleven i utgangspunktet ikke hadde krav på.