Andøy-elevene skårer dårlig på vold, rus og skoletrivsel

Andøy skårer dårlig på vold, bruk av rusmidler og skoletrivsel i den siste Ungdata-undersøkelsen blant ungdomsskoleelever. Politiet bekrefter at de har sett en bekymringsverdig utvikling, men mange unge kjenner seg ikke igjen i denne beskrivelsen.

Jeg tenker at det er bekymringsverdig at vi scorer så høyt i forhold til dette med illegale rusmidler.

Politibetjent Lill Pettersen
Pluss

På mange av spørsmålene svarte unge i Andøy likt med sine jevnaldrende i landsdelen og landet for øvrig. Og svarene gir generelt ikke noe entydig negativt bilde av det å være ung i Andøy.