Tvisten mellom FESAS og Sortland kommune:

Frantzen: – Helt urimelig at de beskylder meg for noe slik og skyver ansvaret over på meg

I 2010 opplyste Sortland kommune om at det var gjennomført grunnundersøkelser i Ånstadsjøen, men at det ikke var gjort funn av forurensede masser. Kommunen mente at det kunne være kjøper Jarle Frantzen som selv hadde forurenset massene. I oktober dukket rapporten fra grunnundersøkelsene gjort i 1994 opp, som avkrefter at Frantzen selv har forurenset området. Nå ønsker han beklagelse fra kommunen.

Jarle Frantzen, heleier av FESAS og deleier og daglig leder i Benfra AS, er frustert over tvisten med Sortland kommune. – Jeg ba om at dette ble løst på enklest mulig måte, sier han.  Foto: Ann-Julie Nordgaard Nesmoen

Pluss

– Når de sa at de trodde det var jeg som hadde tilført forurensede masser på eiendommen, visste jeg at det bare var tull. Vi har lagret matjord i hauger på tomten og disse massene kunne på ingen måte ha forurenset området. Jeg synes det er helt urimelig at de beskylder meg for noe slik og skyver ansvaret over på meg. Slik jeg ser det er dette et overtramp og jeg ønsker at de skal beklage, sier Frantzen til VOL.