Hadselungdommen sliter med mobbing, ensomhet og trusler

Ungdomsskoleelevene i Hadsel mobbes mer, opplever digitale trusler og er mindre fornøyd med foreldrene sine enn sine medelever på landsbasis, og det bekymrer både oppvekstsjef og utvalg.

tror tallene vil gå ned: Line Pedersen, rektor ved Stokmarknes skole, sier at digital mobbing på ungdomstrinnet har gått ned, og krediterer mobilforbudet for den gode utviklingen. – Så gjenstår det å skape enda bedre klasserelasjoner, og gjøre det enda lettere å melde ifra hvis man blir utsatt for mobbing, sier hun. Foto: Per E. Knudsen 

Pluss

Stort sett over hele linja ligger Hadsel kommune høyere enn landsgjennomsnittet. Elevene er mindre fornøyde med lokalmiljøet og foreldrene sine, har lavere tro på sine egne fremtidsutsikter, mobbes oftere og opplever mer trusler, plages av ensomhet og depressive tanker, samtidig som de sitter mer foran skjermen enn landsgjennomsnittet og sammenliknbare kommuner.